Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces poduzeća Etikgraf d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 30.05.2017., poduzeće Etikgraf d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces poduzeća Etikgraf d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0065. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz povećanje kapaciteta strojeva i opreme, uvođenje novih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti. Ostali važniji ciljevi su porast prihoda poduzeća, porast izvoza, povećanje poslovnog prihoda po zaposlenom, povećanje kapaciteta proizvodnje, ubrzanje procesa grafičke pripreme i edukacija zaposlenika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene na vrijeme
  • Povećanje kapaciteta proizvodnje i produktivnosti poduzeća kroz nabavu strojeva, opreme i softvera
  • Proizvodnja novih proizvoda
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Unaprijeđena opća znanja i vještine zaposlenika
  • Projekt prezentiran široj zajednici i klijentima.

Ukupna vrijednost projekta: 7.261.456,36 Kn

EU sufinanciranje projekta: 3.415.068,26 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. svibnja 2017. – 01. studeni 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Marina Klanjac Gubić, marina@etikgraf.hr , + 385 52 686 209

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf ,

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Etikgraf d.o.o.